سامانه مدیریت الکترونیک نشریات

فصلنامه مدیریت اسلامی

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:علمي ـ پژوهشي

سردبیر: دكتر سيد محمد مقيمي

تماس با نشریه:74188270-021

ایمیل: imj@ihu.ac.ir

فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:علمی-پژوهشی

سردبیر: دكتر زهرا درویزه

تماس با نشریه:74188270-021

ایمیل: cwfs@ihu.ac.ir

فصلنامه روانشناسی نظامی

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:علمی- پژوهشی

سردبیر: دکتر رضا کرمی نیا

تماس با نشریه:74188270-021

ایمیل: mpj@ihu.ac.ir

دو فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:علمی ـ تخصصی

سردبیر: دکتر محمدباقر خرمشاد

تماس با نشریه:74188270-021

ایمیل: irsj@ihu.ac.ir

فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:علمی تخصصی

سردبیر: دکتر حسین حسینی

تماس با نشریه: 02174188270

ایمیل: cmj@ihu.ac.ir

فصلنامه پژوهشهای مدیریت دانش سازمانی

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه: ---

سردبیر: دکتر محمدرضا حمیدی زاده

تماس با نشریه:02174188756

ایمیل: okmj@ihu.ac.ir

 
 
 
 
فصلنامه پژوهش‏هاي مديريت منابع انساني

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:علمی - پژوهشی

سردبیر: دکتر علی فرهی

تماس با نشریه:---

ایمیل: hrmj@ihu.ac.ir

فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:علمی ـ پژوهشی

سردبیر: دکتر سیاوش نصرت پناه

تماس با نشریه:74188270-021

ایمیل: iej@ihu.ac.ir

فصلنامه مدیریت زنجیره تأمین

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:علمی-ترویجی

سردبیر: دکتر بهروز کریمی

تماس با نشریه:02188369754

ایمیل: scmjournal@gmail.com

فصلنامه علمی ترویجی علوم و فنون بسته بندی

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:علمي- ترويجي

سردبیر: دکتر مهدی نوری

تماس با نشریه: ---

ایمیل: packaging@ihu.ac.ir

مجله رادار

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:علمی-پژوهشی

سردبیر: دکتر عباس شیخی

تماس با نشریه: 74189194

ایمیل:radar@ihu.ac.ir

دوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:علمی- پژوهشی

سردبیر: دكتر محمّد طیبی­ رهنی

تماس با نشریه:02174189196

ایمیل: sayalat@ihu.ac.ir

دوفصلنامه مهندسی شناورهای تندرو

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:علمي - ترويجي

سردبیر: * * *

تماس با نشریه:33149174 (013) - 09101091609

ایمیل: daryainfo@gmail.com

مجله نوآوری های فناوری اطلاعات و ارتباطات کاربردی

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:علمی - ترویجی

سردبیر: دکتر مسعود باقری

تماس با نشریه:74189197

ایمیل: ait@ihu.ac.ir


مجله پدافند الکترونیکی و سایبری

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:علمی- پژوهشی

سردبیر: دکتر عبدالرسول میرقدری

تماس با نشریه:74189193-021

ایمیل: ecdjournal@ihu.ac.ir

فصلنامه مکانیک هوافضا

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:علمی-پژوهشی

سردبیر: دکتر ناصر سلطانی

تماس با نشریه:02174189196

ایمیل: havafaza@ihu.ac.ir

نشریه الکترومغناطیس: کاربردی

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:علمی- پژوهشی

سردبیر: دکتر حسن مهدیان

تماس با نشریه:74189194-021

ایمیل: japem@ihu.ac.ir

فصلنامه پدافند غیرعامل

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:علمی-ترویجی

سردبیر: دکتر علی سعیدی

تماس با نشریه: 02174189193

ایمیل: padafandg@ihu.ac.ir

مجله سیاست دفاعی

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:علمی-پژوهشی

سردبیر: دکتر سید یحیی صفوی

تماس با نشریه:74188270-021

ایمیل: dp@ihu.ac.ir

فرهنگ و دانش پدافند غیر عامل

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:- - -

سردبیر: - - -

تماس با نشریه:77105382-021 (داخلی 312)

ایمیل: cpd@ihu.ac.ir

فصلنامه آفاق امنیت

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:علمی پژوهشی

سردبیر: سید یحیی صفوی

تماس با نشریه:74188270

ایمیل: hsj@ihu.ac.ir

فصلنامه مدیریت و پژوهش های دفاعی

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:علمی - ترویجی

سردبیر: دكتر محمد باقر بابائي طلاتپه

تماس با نشریه:74188270-021

ایمیل: mdrj@ihu.ac.ir

فصلنامه جامع دفاع مقدس

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:تحت فرایند علمی پژوهشی

سردبیر: دکتر هادی مرادپیری

تماس با نشریه:74188527- 74188525

ایمیل: fndm@ihu.ac.ir

مطالعات ضد تروریسم

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:تحت فرایند علمی پژوهشی

سردبیر: دکتر حسین حسینی

تماس با نشریه:02174188934

ایمیل: cts@ihu.ac.ir


 
 
 
فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:علمی پژوهشی

سردبیر: ---

تماس با نشریه:35946868

ایمیل: bsrq@ihu.ac.ir

فصلنامه پژوهش های حفاظتی و امنیتی

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:علمی پژوهشی

سردبیر: دکتر برزو فرهی بوزنجانی

تماس با نشریه:33244518

ایمیل: srq@ihu.ac.ir

فصلنامه جغرافیای نظامی و امنیتی

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:علمی-تخصصی

سردبیر: دکتر سید یحیی صفوی

تماس با نشریه:74188270

ایمیل: smgjournal@ihu.ac.ir

 
 
 
 
 
علوم و فناوريهاي پدافند نوین

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:علمی پژوهشی

سردبیر: دکتر حسین فخرائیان

تماس با نشریه:74189197

ایمیل: padafandn@ihu.ac.ir

تعداد بازدیدکنندگان:19237

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)می باشد.

پست الکترونیک نشریات دانشگاه: journals@ihu.ac.ir