سامانه مدیریت الکترونیک نشریات

فصلنامه مدیریت اسلامی

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:علمي ـ پژوهشي

سردبیر: دكتر سيد محمد مقيمي

تماس با نشریه:73828270-021

فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:علمی-پژوهشی

سردبیر: دكتر زهرا درویزه

تماس با نشریه:73828270-021

فصلنامه روانشناسی نظامی

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:علمی- پژوهشی

سردبیر: دکتر رضا کرمی نیا

تماس با نشریه:73828270-021

دو فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:علمی ـ تخصصی

سردبیر: دکتر محمدباقر خرمشاد

تماس با نشریه:73828270-021

فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:علمی تخصصی

سردبیر: دکتر حسین حسینی

تماس با نشریه: 02173828270

فصلنامه پژوهشهای مدیریت دانش سازمانی

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه: علمی- پژوهشی

سردبیر: دکتر محمدرضا حمیدی زاده

تماس با نشریه:02173828756

 
 
 
 
فصلنامه پژوهش‏هاي مديريت منابع انساني

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:علمی - پژوهشی

سردبیر: دکتر علی فرهی

تماس با نشریه:---

فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:علمی ـ پژوهشی

سردبیر: دکتر سیاوش نصرت پناه

تماس با نشریه:73828270-021

فصلنامه مدیریت زنجیره تأمین

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:علمی-ترویجی

سردبیر: دکتر بهروز کریمی

تماس با نشریه:02188369754

فصلنامه علمی ترویجی علوم و فنون بسته بندی

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:علمي- ترويجي

سردبیر: دکتر مهدی نوری

تماس با نشریه: ---

مجله رادار

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:علمی-پژوهشی

سردبیر: دکتر عباس شیخی

تماس با نشریه: 73829194

دوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:علمی- پژوهشی

سردبیر: دكتر محمّد طیبی­ رهنی

تماس با نشریه:02173829196

دوفصلنامه مهندسی شناورهای تندرو

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:علمي - ترويجي

سردبیر: * * *

تماس با نشریه:33149174 (013) - 09101091609

مجله نوآوری های فناوری اطلاعات و ارتباطات کاربردی

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:علمی - ترویجی

سردبیر: دکتر مسعود باقری

تماس با نشریه:73829197

 
 
مجله پدافند الکترونیکی و سایبری

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:علمی- پژوهشی

سردبیر: دکتر عبدالرسول میرقدری

تماس با نشریه:73829193-021

فصلنامه مکانیک هوافضا

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:علمی-پژوهشی

سردبیر: دکتر ناصر سلطانی

تماس با نشریه:02173829196

نشریه الکترومغناطیس: کاربردی

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:علمی- پژوهشی

سردبیر: دکتر حسن مهدیان

تماس با نشریه:73829194-021

فصلنامه پدافند غیرعامل

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:علمی-ترویجی

سردبیر: دکتر علی سعیدی

تماس با نشریه: 02173829193

مجله سیاست دفاعی

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:علمی-پژوهشی

سردبیر: دکتر سید یحیی صفوی

تماس با نشریه:73828270-021

فرهنگ و دانش پدافند غیر عامل

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:- - -

سردبیر: - - -

تماس با نشریه:77105382-021 (داخلی 312)

فصلنامه آفاق امنیت

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:علمی پژوهشی

سردبیر: سید یحیی صفوی

تماس با نشریه:73828270

فصلنامه مدیریت و پژوهش های دفاعی

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:علمی - ترویجی

سردبیر: دكتر محمد باقر بابائي طلاتپه

تماس با نشریه:73828270-021

فصلنامه جامع دفاع مقدس

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:تحت فرایند علمی پژوهشی

سردبیر: دکتر هادی مرادپیری

تماس با نشریه:73828527- 73828525

مطالعات ضد تروریسم

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:تحت فرایند علمی پژوهشی

سردبیر: دکتر حسین حسینی

تماس با نشریه:02173828934

 
 
 
 
فصلنامه پژوهش های حفاظتی و امنیتی

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:علمی پژوهشی

سردبیر: دکتر برزو فرهی بوزنجانی

تماس با نشریه:33244518

فصلنامه جغرافیای نظامی و امنیتی

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:علمی-تخصصی

سردبیر: دکتر سید یحیی صفوی

تماس با نشریه:73828270

 
 
 
 
 
علوم و فناوريهاي پدافند نوین

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

نوع نشریه:علمی پژوهشی

سردبیر: دکتر حسین فخرائیان

تماس با نشریه:73829197

تعداد بازدیدکنندگان:2488

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)می باشد.

پست الکترونیک نشریات دانشگاه: journals@ihu.ac.ir