سایت دانشگاه جامع امام حسین(ع) فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج
  

علمی پژوهشی
پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج
دکتر ابراهیم نجفی
دکتر خدابخش احمدی نوده
و دبیر تحریریه: مهدی احمدی
021-35946868
021-35946868
تهران، انتهای بزرگراه شهید صیاد شیرازی، میدان سپاه، خیابان پادگان ولیعصر عج، پلاک 3، طبقه هشتم، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج
فصلنامه علمي و پژوهشي مطالعات راهبردي بسيج متعلق به پژوهشكده مطالعات وتحقيقات بسيج به منظور ارائه تازه ترين نظريه ها و يافته هاي علمي در خصوص بسيج، آماده پذیرش مقالات علمی پژوهشی محققان و اساتید محترم می باشد. از سیاستهای این فصلنامه بررسی و چاپ رایگان مقالات پذیرفته شده در زمانی به مراتب کمتر از سایر فصلنامه های علمی پژوهشی می باشد.

کانون و حوزه

حوزه های نظری و کاربردی مربوط به ماموریتهای بسیج مستضعفین از قبیل تبیین اسلام ناب محمدی، جهاد علمی، بصیرت افزایی، تربیت اسلامی، بیداری اسلامی، قدرت نرم و مقابله با تهاجم فرهنگی

سیاست دسترسی آزاد

این مجله دستیابی فوری به محتوی خود بصورت آزاد دارا میباشد به این امید که پژوهشی که بصورت عمومی در دسترس باشد موجب تبادل بیشتر دانش در حوزه های مطالعاتی بسیج شود.

هیات تحریریه

دکتر خدابخش احمدی نوده /استاد روانشناسی دانشگاه بقیه الله (عج الله)؛ حجت الله ایزدی / استادیارتاریخ اسلام دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام؛ نبی الله روحی / مدرس وپژوهشگردانشگاه جامع امام حسين علیه السلام؛ محمدابراهیم سنجقی / دانشیارمدیریت استراتژیک دانشگاه تهران؛ الله مرادسیف / دانشیاراقتصاد بین الملل دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام؛ حسین شریفی طرازکوهی / دانشيارحقوق بین الملل دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام؛ علیرضا صدرا / دانشیارعلوم سیاسی دانشگاه تهران؛ سیدیحیی صفوی همامی / استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام؛ اصغرقائدان / دانشیار تاریخ دانشگاه تهران؛ غلامحسين نيكوكار / دانشيارمديريت سيستم دانشگاه جامع امام حسين علیه السلام.

ناشر

پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج

پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج

پایگاههای نمایه کننده فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج

بانک اطلاعات نشریات کشور-مگیران(magiran.com)؛ پایگاه مجلات تخصصی نور(.noormags.ir)؛ جهاد دانشگاهی(sid.ir)؛ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC).