سایت دانشگاه جامع امام حسین(ع) فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج

آدرس پستی

تهران، بزرگراه نیایش(شرق به غرب)، نرسیده به خیابان سئول شمالی، مجتمع اقشار متخصصین بسیج، ساختمان جهاد علمی، طبقه اول- دفتر فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج:تماس اصلی

دفتر فصلنامه
تهران، بزرگراه نیایش، نرسیده به سئول مجتمع اقشاری بسیج، ساختمان جهاد علمی طبقه اول
تلفن: 021-22661419
فاکس: 021-22661419
ایمیل: bsrq@ihu.ac.irتماس با پشتیبانی فنی

تلفن: 021-22661419
ایمیل: bsrq@ihu.ac.ir