سایت دانشگاه جامع امام حسین(ع) فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج

طراحی مدل مدیریت جهادی فرماندهان دوران دفاع مقدس بر اساس ابعاد چهار گانه طرز فکر، سبک زندگی اسلامی، سبک مدیریت و عملکرد اجرایی

حمید رضا عامل اردستانی, دکتر محمد تقی امینی, دکتر لطف اله فروزنده دهکردی, دکتر محمد محمودی میمند

چکیده

مدیریت جهادی یک مکتب فکری است که فرد با انتخاب و آگاهی در مسیر دستیابی به یک هدف متعالی و در مقابل دشمن حرکتی مجاهدانه را آغاز می کند و برای رسیدن به مقصد خود، نهایت فکر و تلاش خود را به کار می بندد. اگر مديريت جهادي يا همان کار و تلاش با نيت الهي و مبتني بر علم و درايت حاکم باشد، مشکلات کشور قابل حل است و کشور حرکت رو به‌جلو را ادامه خواهد داد.

اين پژوهش اکتشافی با هدف تبیین ویژگی‌های ابعاد چهار گانه مدل مدیریت جهادی فرماندهان دوران دفاع مقدس و با استفاده از روش نظريه‌پردازي داده بنياد انجام شد. در این راستا پژوهشگران ابتدا با بررسی منابع کتابخانه‌ای به تدوین ویژگی‌های آن پرداختند. سپس با مراجعه به آراء صاحب‌نظران از طریق مصاحبه‌هایی با فرماندهان دوران دفاع مقدس و مستندات سرداران شهید، ویژگی‌های مدیریت جهادی تبیین شد، مفاهيم و مقولات مصاحبه‌ها به روش کدگذاري باز استخراج، به کمک نرم افزار 11 Nvivo، با تبيين روابط بين مفاهيم و مقولات محوري، مدل مدیریت جهادی آن استنتاج گردید و مقولات و مؤلفه‌ها به ابعاد چهار گانه طرز فکر، سبک زندگی اسلامی، سبک مدیریت و عملکرد اجرایی دسته‌بندي گردید


کلمات کلیدی
مدیریت جهادی، طرز فکر، سبک مدیریت ، عملکرد اجرایی، تحلیل داده بنیاد

تمام متن:
PDF
بازدید: 888
ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات


  • در حال حاضر ارجاعی نیست.