سایت دانشگاه جامع امام حسین(ع) فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج

بررسی ماهیت جهانی شدن و رابطه آن با نظام سلطه در اندیشه حضرت آیت¬الله خامنه¬ای

علیرضا اسدی

چکیده

تبیین دیدگاه رهبران و متفکران بزرگ جهان اسلام در موضوع جهانی شدن جهت غنی سازی این بحث و تولید علم بومی و اتخاذ راهبردها و راهکارهای تعامل صحيح متناسب با شرایط ایران و جهان اسلام، ضروری به نظر می­رسد. هدف اصلی این پژوهش، کشف و بررسی ماهیت جهانی شدن، و رابطه آن با نظام سلطه از دیدگاه حضرت آیت­الله خامنه­ای است. با این هدف بیانات ایشان از خرداد 1368 تا آذرماه 1395 به عنوان جامعه آماری انتخاب و با روش تحلیل محتوای کیفی، الگوی رابطه نظام سلطه و جهانی شدن از دیدگاه حضرت آیت­الله خامنه­ای استخراج شد. از نظر ایشان جهانی شدن برنامه و طرحی از طرف سلطه­گران با هدف تسلط بر دنیا و در چهارچوب نظام سلطه قابل تحلیل و بررسی است. بنابراین جهانی شدن، بخشی از استعمار فرانوین برای تحمیل‏ سلطه آمریکا و قدرت­های غربی است، که امروزه آن را تحت عنوان یک تئوری نو و روشنفکرانه بر دنیا تحمیل می­کنند. نهایت اینکه جهانی شدن، تهدیدی علیه همه کشورها و ملت­های جهان است. البته ایشان معتقدند بر خلاف ادعای غربی­ها، جهانی شدن سرنوشت محتوم كشورها نیست و ملت ایران، مخالف نظام سلطه بوده و در مقابل سلطه­طلبی جهانى مقاومت می­كند.کلمات کلیدی
آیت¬الله خامنه ای؛ جهانی شدن؛ نظام سلطه؛ نظم نوین جهانی؛ اندیشه سیاسی

بازدید: 261
ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات


  • در حال حاضر ارجاعی نیست.