سایت دانشگاه جامع امام حسین(ع) فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج

فهرست مطالب

 • مقالات علمی پژوهشی

 • طراحی الگوی مفهومی معنویت از دید حضرت امام خمینی(ره) با توجه به توصیههای معنوی ایشان به دست اندرکاران دفاع مقدس  PDF
  محمد جواد الوندی 5-25
  بازدید: 384
  نقش فرهنگ سياسي شيعه در ميزان قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران  PDF
  حسين مسعودنيا , علي علي حسيني , نجات محمدي فر 27-51
  بازدید: 391
  ارزشيابي مؤلفه هاي اصلاح الگوهاي مصرف و توليد در كتابهای درسي پايههاي ششم و هفتم  PDF
  عبداله انصاری 53-75
  بازدید: 388
  ارزیابی اثربخشی طرح آیههای تمدن: مورد مطالعه استان همدان  PDF
  خلیل زندی , محمدفائق محمدی , سیامک صادقی , علی آژده 77-94
  بازدید: 278
  نقش بسیج در تحکیم هویت ملی جوانان  PDF
  هادی عبدالملکی , علی قنبری 95-136
  بازدید: 319
  پدیدارشناسی سیاست در جریان جماعت تبلیغ  PDF
  حسین جهان تیغ 137-162
  بازدید: 322