سایت دانشگاه جامع امام حسین(ع) فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج

فهرست مطالب

 • مقالات علمی پژوهشی

 • نقش ساختار سیاسی در سیاست‌گذاری فرهنگ مقاومت  PDF
  عباس مصلی‌نژاد 5-31
  بازدید: 321
  ارائه مدلی برای انجام پژوهشهای بنیادی در حوزه مطالعات مدیریت اسلامی (مورد مطالعه: عدالت توزیعی در سازمان)  PDF
  سید علی اکبر افجه , ولی‌الله نقی پورفر , محمود جعفرپور 33-56
  بازدید: 343
  بررسی عملکرد پایگاه بسیج مساجد در اسلامی‌سازی فضای محله  PDF
  نوروز هاشم زهی 57-86
  بازدید: 412
  زمینه‌های جنگ نرم و نقشهای پیشگیرانه و مقابله‌ای بسیج  PDF
  محمد باقر حبی , مرتضی مالمیر , زهرا حبی 87-106
  بازدید: 371
  راهبردهای مقابله اسلامی و ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان بسیجی و غیربسیجی  PDF
  اسماعیل آزادی , محمدرضا متینی صدر , محمدرضا نوری , هما صادقی وزین 107-136
  بازدید: 330
  بررسی دیدگاه بسیجیان در مورد نقش بسیج محلات در ارتقای سطح علمی- فرهنگی اعضای بسیج  PDF
  صادق حاجی‌زاده نداف , عفت سادات مهدیزاده 135-158
  بازدید: 382