سایت دانشگاه جامع امام حسین(ع) فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج

فهرست مطالب

 • مقالات علمی پژوهشی

 • مطالعه کارگفت¬های نامة مقام معظم رهبری به جوانان اروپا و آمریکای شمالی  PDF
  فائزه عرب یوسف آبادی , داود سیفی , عبدالباسط عرب یوسف آبادی 5-23
  بازدید: 843
  شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت نخبگان در تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت  PDF
  سید احمد حسینی , رسول عباسی , رویا رضایی 25-45
  بازدید: 438
  بررسی تأثیر گرایش به مساجد بر گرایش به ایثارگری (مورد مطالعه: شهرنشینان استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1393)  PDF
  اصغر میرفردی , هومان دانشپذیر , فروغ فرجی , افسانه رشیدی زاده 47-67
  بازدید: 502
  برآورد اثر تحریم¬های اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران  PDF
  مرتضی عزتی , یونس سلمانی 69-101
  بازدید: 521
  تفسیر سیاست¬های کلی علم و فناوری در مورد «اشتغال و تحصیل زنان»  PDF
  غلامرضا سلیمی 129-152
  بازدید: 404
  اشتراکات هویتی انقلاب اسلامی ایران و آمریکای لاتین با تاکید بر کشورهای عضو آلبا  PDF
  غلامعلی زوارزاده 103-127
  بازدید: 548