سایت دانشگاه جامع امام حسین(ع) فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج

فهرست مطالب

 • مقالات علمی پژوهشی

 • مؤلفه‌های الگوی مقاوم‌سازی اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری)  متن مقاله 01-71
  یاسر سلیمانی , عادل پیغامی 5-29
  بازدید: 673
  الگو‌سازی روابط ساختاری و پیش¬نیازی مفاهیم سازنده اقتصاد مقاومتی با استفاده از رویکرد ساختاری- تفسیری (ISM)  متن مقاله 02-71
  علی ردادی , سيدعلي‌محمد نجفي فراشاه , امير آذرفر 31-55
  بازدید: 578
  شناسایی ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان جهادی: بررسی موردی یک تجربه بومی واقعی  متن مقاله 03-71
  رضا محمدرضابیکی , محمد نوروزی 57-80
  بازدید: 608
  طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی فرماندهان دفاع مقدس (مطالعه موردی: سیره شهید محمدابراهیم همت)  متن مقاله 04-71
  مسلم باقري , سحر مرادی رودبالی 81-111
  بازدید: 558
  بررسی عوامل مؤثر بر کارآمدی سیاسی دولت‌ها در منطقه غرب¬آسیا  متن مقاله 05-71
  داود پرچمی , فاطمه جلالی 113-139
  بازدید: 447
  بررسی رابطه دین‌داری با دو نوع فرهنگ سیاسی مشارکتی و دموکراتیک  متن مقاله 06-71
  محمودرضا رهبرقاضی , سیدجواد امام جمعه زاده , سوسن نوربخش , مینا خاکی 141-165
  بازدید: 528