سایت دانشگاه جامع امام حسین(ع) فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج

فهرست مطالب

 • مقالات علمی پژوهشی

 • تدوین الگوی مدیریت جهادی مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) 
  جعفر ترک زاده , مسلم امیری طیبی , قدرت الله محمدی
  بازدید: 219
  تدوین راهبردهای تقویت کارکردهای هیأت های مذهبی با رویکرد ارتقاء قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران 
  عباس بابایی , احمد باصری , مهدی ناظمی اردکانی , حجت ا... مرادی
  بازدید: 160
  عوامل تاثیرگذار بر نگرش به کسب و کار در میان دانشجویان بسیجی 
  سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی , محمد سعید ایوبی
  بازدید: 156
  تبیین مفهوم، ابعاد و مولفه های تاب آوری اقتصادی (رویکردی بومی) 
  تیمور محمدی , عباس شاکری , مهدی تقوی , مهدی احمدی
  بازدید: 310
  شناسایی عوامل موثر بر متنوع سازی صادرات به عنوان سیاست مطلوب اقتصاد مقاومتی 
  علی اکبر حافظیه , یونس گلی , مصطفی علمی مقدم
  بازدید: 220
  بررسی رابطه علیت نوسان درآمدهای نفتی و رکود تورمی در ایران: تاملی بر برون نگری و درونزایی در الگوی اقتصاد مقاومتی 
  مهدی قائمی اصل , سید علی حسینی ابراهیم آباد , سید مهدی مصطفوی
  بازدید: 161
  بررسی انطباق قراردادهای احداث واحدهای پتروشيمی با سیاستهای اقتصاد مقاومتی از منظر انتقال فناوری(روش تحلیل محتوای عرفی) 
  محمدرضا مهرافشان , احمد شعبانی
  بازدید: 165