سایت دانشگاه جامع امام حسین(ع) دوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک

  

دوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک

علمی- پژوهشی
2322-3278
دانشگاه جامع امام حسين (ع)
دکتر محمّدرضا حسنی آهنگر
دكتر محمّد طیبی­ رهنی
سعید زردار
مهندس اسماعیل دهقانی
021-73829196
تهران، بزرگراه شهيد بابايي، دانشگاه جامع امام حسين‌(ع)، موقیت امام صادق(ع)، ساختمان باقرالعلوم(ع)، طبقه همکف، دایره نشریات، دفتر مجله مکانیک سیالات و آیرودینامیک.
این نشریه، یکی از شاخه­ های تخصصی مجله علمی - پژوهشی مکانیک هوافضا بوده که با توجه به گستردگی موضوعات و لزوم انتشار مجلات تخصصی­ تر طي نامه شماره 18/3/157508 مورخ 30/07/1391 کمیسیون مجلات علمی وزارت علوم، تحقيقات و فناوري حائز درجه علمی – پژوهشی گردید و از این پس به صورت مستقل منتشر خواهد شد.
  • سایر شماره های منتشر شده
  •