سایت دانشگاه جامع امام حسین(ع) فصلنامه پژوهش های حفاظتی و امنیتی

پروفایل

:
نام کاربری فقط میتواند دارای حروف کوچک ، اعداد ، خط فاصله و خط فاصله زیرین باشد.
:
رمز عبور باید حداقل دارای 6 حرف باشد.
:
:
:
:
:
: بیانیه محرمانگی
:
: بیانیه محرمانگی
:
:
:
:
: برای دریافت کدپستی بر اساس شماره تلفن کلیک کنید
:
:
:
:
:
:
زبانهای کاربردی:
:
: اطلاع از انتشار شماره جدید مجله
: می توانید به این مجله مقاله ارسال کنید

بیانیه محرمانگی

1- تمامی دانشجویان حتما باید به همراه یک استاد راهنما مقاله را ارسال فرمایند.
2- مقاله حتما براساس فرمت فصلنامه تنظیم شده باشد.

3- نویسندگان محترم حتما فایل متنی و پی دی اف مقاله خود را از طریق ایمیل ارسال فرمایند
srq@ihu.ac.ir