سایت دانشگاه جامع امام حسین(ع) فصلنامه مدیریت و پژوهش های دفاعی

  

فصلنامه مدیریت و پژوهش های دفاعی

علمی - ترویجی
دانشگاه جامع امام حسين(ع) دانشكده و پژوهشكده دفاعي(دافوس)
دكتر بهرام حسيني مطلق
دكتر محمد باقر بابائي طلاتپه
حسن احمدی
حسن ابوطالبی
73828270-021
73828270-021
تهران، بزرگراه شهيدبابايي، بعد از پل لشكرك، دانشگاه جامع امام حسين (ع)، موقعیت امام باقر علیه السلام، دانشکده فرماندهی و مدیریت ولایت (دافوس)mail:mdrj@ihu.ac.ir

اعضاي هيأت تحريريه به ترتيب حروف الفبا:

دكتر محمد باقر بابائي، دانشيار دانشگاه جامع امام حسين(ع)

دكتر محمد بيگلري، استاديار دانشگاه جامع امام حسين(ع)

دكتر محمد رضا خراشادي زاده، استاديار دانشگاه دفاع ملي

دكتر محمد جواد سبحاني فر، دانشيار دانشگاه جامع امام حسين(ع)

دكتر عباسعلي سلماني، استاديار دانشگاه جامع امام حسين(ع)

دكتر محمدرضا شمس دولت آبادي، استاديار دانشگاه دفاع ملي

دكتر اسماعيل كاووسي، دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي

دكتر قدير نظامي، استاديار دانشگاه دفاع ملي
  • سایر شماره های منتشر شده
  •