سایت دانشگاه جامع امام حسین(ع) رادار

  

رادار

علمی-پژوهشی
2345-4024
دانشگاه جامع امام حسین (ع)- دانشکده و پژوهشکده مهندسي فناوري اطلاعات و ارتباطات
دکتر مسعود باقری
دکتر عباس شیخی
جانشین سردبیر: دکتر سید محمد علوی
سعید زردار
سرکار خانم مهندس کوثر زراعتی
73829194- کارشناس اجرایی
73829194
تهران، ‌بزرگراه شهيد بابايي، دانشگاه جامع امام حسين عليه السلام، دانشكده و پژوهشكده مهندسي فناوري اطلاعات و ارتباطات، معاونت پژوهش،‌ دفتر مجله "رادار"
فصلنامه " رادار "به منظور فراهم آوردن بستري مناسب براي كمك به اعتلاء و ارتقاي دانش رادار در كشور و ارائه پيشرفت هاي جديد و دستاوردهاي علمي و تخصصي اقدام به چاپ مقالات علمي و پژوهشی مي نمايد.
هیئت تحریریه بر اساس حروف الفبا ...................... رتبه علمی
1- دکتر مسعود باقری (مدیر مسئول) ................. استادیار (دانشگاه جامع امام حسین(ع))
2- دكتر محمد حسن باستاني........................... دانشیار (دانشگاه صنعتی شریف)
3- دكتر محمدرضا تابان.................................... استاد (دانشگاه صنعتی اصفهان)
4- دکتر محمد سلیمانی ................................. استاد (دانشگاه علم و صنعت)
5- دكتر عباس شيخي (سردبیر)....................... استاد (دانشگاه شيراز)
6- دكتر سيدمحمد علوي.................................. دانشیار(دانشگاه جامع امام حسین(ع))
7- دكتر فرخ كاشاني ....................................... استاد (دانشگاه علم و صنعت)
8- دكتر محمد علي مسندي شيرازي.................. استاد (دانشگاه شيراز)
9- دكتر محمود مدرس هاشمي....................... استاد (دانشگاه صنعتي اصفهان)
10- دكتر محمد مهدي نائبي.............................. استاد (دانشگاه صنعتی شریف)
11- دكتر علی ناصری....................................... دانشیار(دانشگاه جامع امام حسین(ع))
12- دكتر مجید اخوت.............................. دانشیار(دانشگاه جامع امام حسین(ع))
**این مجله فقط به صورت الکترونیکی و از طریق بارگذاری در سامانه مقاله می‌پذیرد.**

محورهای فعالیت مجله

1- سيستمهاي رادار و كاربردها (هوايي، فضايي، دريايي، مراقبتي، هواشناسي، كنترل آتش، نفوذكننده، تشخيص مواد، آرايه فازي، دهانه مصنوعي و ...)
2- تجهيزات و زيرسيستمهاي راداري (آنتن فرستنده، گيرنده، مولد شكل موج، منابع تغذيه، قطعات نيمه هادي، لامپها و ...)
3- پردازش سيگنالهاي راداري (الگوريتم پردازش، تركيب داده هاي راداري، شناسايي و دسته بندي اهداف،CFAR ، آشكارسازي و ...)
4- مدل سازي و شبيه سازي راداری (انتشار امواج راداري، انواع كلاتر، سطح مقطع راداري، شبيه سازها و ...)
5- فناوريهاي نوين در سيستمهای راداري (رادارهاي با پهناي باند وسيع، نويزي، نوري، پراكنش مستقيم، تراهرتز و ...)
6- مديريت، راهبردها، تجربيات و روشهاي بكارگيري سامانه های راداري
7- ساير زمينه هاي مرتبط

اطلاعیه ها

پنجمین کنفرانس ملی رادار و سامانه های مراقبتی

 (پست شد: 2018-04-07)

پنجمین کنفرانس ملی رادار و سامانه های مراقبتی در 30 آبان لغایت 2 آذرماه 1397 در دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد.

محور های کنفرانس


لینک سایت کنفرانس:
http://radar2018.shirazu.ac.ir .


شماره دوازدهم مجله علمی - پژوهشی رادار

 (پست شد: 2017-01-03)

شماره دوازدهم مجله علمی - پژوهشی رادار منتشر شد.
.


شماره یازدهم مجله علمی - پژوهشی رادار

 (پست شد: 2017-01-03)

شماره یازدهم مجله علمی - پژوهشی رادار منتشر شد..


شماره دهم مجله علمی - پژوهشی رادار

 (پست شد: 2017-01-03)

شماره دهم مجله علمی - پژوهشی رادار منتشر شد.
.


شماره نهم مجله علمی-پژوهشی رادار

 (پست شد: 2017-01-03)

شماره نهم مجله علمی - پژوهشی رادار منتشر شد.
.


اطلاعیه های بیشتر

سال 5, شماره 3 (1396): مجله علمی - پژوهشی رادار


پیاپی هفدهم مجله علمی - پژوهشی رادار

فهرست مطالب

 • پژوهشی

 • ارزیابی روش های ارائهشده به منظور بازیابی فاز در روش تداخلسنجی راداری متداول 
  امین توکلی اصطهباناتی , مریم دهقانی , علیرضا امیری سیمکویی 1-14
  بازدید: 776
  مکانیابی بهینه مجموعه سایتهای راداری برد کوتاه بر مبنای دیاگرام ورونوی 
  صفا خزایی , سعید دودمان 15-26
  بازدید: 130
  طراحی و سنتز الگوی تشعشعی مجذور کسکانت در آنتن آرایه ای مایکرواستریپ با روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک 
  ناصر منتصری , یعقوب قانع قره باغ 27-36
  بازدید: 339
  آشکارسازی اهداف استوانهای با استفاده از روش GPR براساس مدلسازی عددی پیشرو، مطالعه موردی: کشف قنات مدفون 
  افسانه احمدپور , رضا احمدی , ابوالقاسم کامکار روحانی 37-50
  بازدید: 364
  مقایسه عملکرد زاویه سنجی رادار MIMO هم مکان شناختی و رادار آرایه فازی 
  سیدعلی موسوی , محمود فرهنگ , محمدعلی مسندی شیرازی 51-60
  بازدید: 588
  طراحی توأمان سیگنال ارسالی و فیلتر گیرنده در رادارهای شناختگر به منظور آشکارسازی اهداف در حضور کلاتر 
  زهرا مهرمحمدی , عباس شیخی , مصطفی درختیان 61-72
  بازدید: 426
 • سایر شماره های منتشر شده
 •