سایت دانشگاه جامع امام حسین(ع) فصلنامه مدیریت زنجیره تأمین

آدرس پستی

تهران، میدان صنعت، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم، ساختمان اسری، مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی، طبقه اول، دفتر فصلنامه مدیریت زنجیره تامین

<code id="785f8280e1cf793"><code>

:تماس اصلی

مهندس حبیب بدلی: کارشناس اجرایی
تهران، شهرک قدس، میدان صنعت، بلوار خوردین، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش خیابان پنجم، مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی، طبقه اول، دفتر نشریه مدیریت زنجیره تأمین (کد پستی:1466641167)
تلفن: 88369754 (ساعت 9 الی 15)
فاکس: 88369740
ایمیل: scmj@ihu.ac.irتماس با پشتیبانی فنی

پشتیبانی فنی سامانه مدیریت الکترونیک نشریات
تلفن: 73829122-021
ایمیل: scmj@ihu.ac.ir