شیوه‌نامه صدور مجوز انتشار نشریه

باتوجه به اهداف دانشگاه جامع امام حسین(علیه‌السلام) که باید محل تولید حرف برتر در جهان باشد انتظار می‌رود که با بالا بردن سطح دانشگاه و تعامل در سطح ملی، بین‌المللی و استفاده از علوم کشورهای دوست این مسیر محقق گردد. به‌طوری‌که در حوزه انتشار و چاپ نشریات بایستی ضرورت ایجاد رویه‌ای واحد و هماهنگ با فلسفه وجودی سپاه، اسناد بالادستی و لزوم هدایت مقالات به سمت نیازهای کشور و تولید و نشر مقالات مرجع و با کیفیت در پایگاه‌های استنادی داخلی و بین‌المللی به‌منظور پیشرفت علمی کشور مدنظر قرار گیرد. نشریه‌ها از منابع مهم دسترسی سریع و آسان استادان، پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان به جدیدترین یافته‌های علمی و پژوهشی محسوب می‌شوند. نشریه‌های دانشگاه جامع امام حسین(علیه‌السلام) می‌توانند موجب توسعه کمی و کیفی یافته‌های علمی و زمینه‌ساز حل نظام مسائل و مشکلات ملی و بین‌المللی به ویژه سپاه و جهان اسلام باشند. یکی از مصادیق با اهمیت نشر یافته‌ها و مقالات علمی در نشریات، استفاده از زبان‌های بین‌المللی به‌ویژه زبان‌های انگلیسی و عربی در نمایه‌سازی مقالات است که می‌توان با انعکاس در پایگاه‌های معتبر بین‌المللی و جهان اسلام، در مسیر کسب مرجعیت علمی و انتشار حرف برتر در جهان گام برداشت. همچنین باتوجه به آنکه دانشگاه جامع امام حسین(علیه‌السلام) یک دانشگاه سازمانی است، لزوم نشر و چاپ یافته‌ها و مقالات علمی محرمانه نیز ضروری به‌نظر می‌رسد. لذا این شیوه‌نامه، به‌منظور تعیین مراحل و فرایند اخذ مجوز نشریات علمی تدوین گردیده است.

 • « خوشبختانه ما از لحاظ عدد مقالات، سطح بالایی داریم؛ منتها این کافی نیست بلکه باید بگوییم این دارای اهمیت زیاد هم نیست؛ آنچه مهم است کیفیّت مقالات است.» (1396/07/26)
 • « نباید رشد کمّی مقالات هدف قرار داده شود بلکه کیفیت مقالات و مهم‌تر از آن جهت‌گیری مقالات در تأمین نیازهای کشور، باید اصل قرار گیرد.» (1390/07/13).
 • « مقالات علمی باید به سمت نیازهای کشور هدایت بشود. ...، مقالاتی که نوشته می‌شود در جهت نیاز فلان کشور نباشد. این هم یک نکته است: هدایت مقالات به سمت نیاز کشور.» (1395/03/29).
 • 1) زمینه‌ساز حل مسائل و چالش‌های علمی ملی و بین‌المللی به‌ویژه سپاه و انقلاب اسلامی
 • 2) تبادل دانش به‌صورت نشر یافته‌ها و مقالات علمی با زبان‌های بین‌المللی؛
 • 3) کمک به مرزشکنی علمی و کسب مرجعیت در تولید و انتشار حرف برتر در جهان؛
 • 4) ایجاد زمینه ارتقاء سطح دانش علمی استادان، پژوهشگران و دانشجویان؛
 • 5) کمک به مستندسازی نتایج حاصل از طرح‌های پژوهشی خاتمه یافته؛
دامنۀ کاربرد این شیوه نامه، کلیۀ رده‌های دانشگاه جامع امام حسین(ع) است.
 • دانشگاه: منظور دانشگاه جامع امام حسین (ع) است.
 • وزارت عتف: منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران است.
 • وزارت ارشاد: منظور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران است.
 • سازمان اسناد: منظور سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است.
 • دانشکده / پژوهشکده: منظور در این شیوه نامه دانشکده و پژوهشکده/پژوهشکده/مرکز مستقل تابعه دانشگاه جامع امام حسین(علیه‌السلام) است.
 • شورای عالی پژوهش دانشگاه: منظور شورای عالی پژوهش و فناوری دانشگاه بوده که عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی پژوهش و فناوری در دانشگاه است.
 • شورای پژوهش دانشگاه: منظور شورای پژوهش و فناوری دانشگاه است که مرجع سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی پژوهش و فناوری در سطح معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه است.
 • شورای پژوهش دانشکده/مرکز: منظور شورای پژوهشی است که در سطح دانشکده، پژوهشکده و مراکز مستقل تشکیل می‌گردد و وظایفی همچون سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی پژوهش و فناوری در سطح دانشکده، پژوهشکده و مراکز مستقل بر عهده دارد.
 • انتشارات دانشگاه: به موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه جامع امام حسین(علیه‌السلام) اطلاق می‌گردد.
 • نشریه: به پی‌آیند(سریال)های چاپی و غیرچاپی و نشریات علمی، تخصصی و سازمانی (داخلی) اطلاق می‌شود که از سوی دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها و مراکز مستقل تابع دانشگاه انتشار می‌‍یابد. این پی‌آیند، در قسمت‌هایی مجزا و با شماره و تاریخ مستقل، به مدت نامحدود و در فاصله زمانی مشخصی به صورت منظم منتشر می‌شوند.
 • ارکان نشریه: به افراد دارای مسئولیت در نشریه از قبیل مدیرمسئول، سردبیر و جانشین سردبیر، دبیر تخصصی و اعضاء گروه دبیران گفته می‌شود.
 • عضـو هیئت‌علمـى: فـرد برجسـته‌ی علمـی یـا خبـره‌ای اسـت کـه بـه درخواسـت دانشـکده، پژوهشـکده و یا مراکز مسـتقل بـا تصویب هیئت اجرایـی جـذب مرکـز آموزش عالـی و حکم رسـمی فرمانـده مرکز آمـوزش عالی برای انجـام وظایـف تربیتـی، آموزشـی و پژوهشـی به‌عنـوان عضـو هیئت‌علمی انتخـاب و به‌کارگرفتـه می‌شـود.
 • پژوهشگر (محقق): فردی که ضمن برخورداری از حد مورد انتظار شایستگی‌های پاسداری و دارا بودن توانمندی‌های تخصصی و قابلیت‌های فردی لازم برای انجام پژوهش، تحقیق و شناخت بهنگام و جامع نسبت به پیشینه، ادبیات و یافته‌های علمی و دانشی در یکی از موضوعات مأموریتی و یا زیرساختی سپاه، به امور پژوهشی می‌پردازد.
 • مدیرمسئول: فردی است کلیه مسئولیت‌های حقوقی و اجرایی نشریه را بر پایه قوانین و مقررات کشور و سیاست‌های ابلاغی برعهده دارد. مدیرمسئول توسط صاحب امتیاز تعیین می‌گردد و فرآیند تأیید آن در وزارت ارشاد صورت می‌پذیرد.
 • سردبیر: فردی خبره در حوزه موضوعی نشریه است که مسئولیت اداره و هدایت امور علمی و محتوایی نشریه، از جمله تهیه شیوه‌نامه تدوین مقاله‌ها و بررسی و ارزیابی اولیه آنها، به‌منظور تصویب گروه دبیران و ارائه گواهی پذیرش یا عدم پذیرش مقالات را برعهده دارد.
 • جانشین سردبیر: فردی که در یک یا همه حوزه‌های تخصصی نشریه تخصص دارد و تمام وظایف سردبیر نشریه را برعهده می‌گیرد و بنا به ضرورت توسط سردبیر به مدیرمسئول نشریه پیشنهاد و با تأیید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه منصوب می‌گردد.
 • دبیرتخصصی: فرد یا افرادی که در یک یا چند حوزه تخصصی نشریه تخصص دارند و وظایف محوله از سوی سردبیر نشریه از قبیل تعیین، پیگیری و بررسی کیفیت داوری مقالات را برعهده دارد و بنا به ضرورت توسط سردبیر به مدیرمسئول نشریه پیشنهاد و با تأیید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه منصوب می‌گردند.
 • مدیر اجرایی: فردی است دارای مهارت‌های لازم در امور اجرایی نشریه که تمامی امور اجرایی نشریات را به کمک کارشناسان اجرایی، مدیریت و با تعامل با سایر ارکان نشریه و مطابق فرآیند ابلاغی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه مقالات را آماده‌سازی نموده و در نشریه به چاپ می‌رساند
 • کارشناس اجرایی: فردی است دارای مهارت‌های لازم در امور اجرایی نشریه که جهت پیش‌برد اهداف و کارهای محوله از سوی مدیر اجرایی نشریه فعالیت می‌نماید.
 • داور (متخصص): فردی است که از سوی سردبیر نشریه به‌منظور ارزیابی تخصصی و داوری مقاله قبل از چاپ و انتشار تعیین می‌شود.
 • نویسنده مقاله: به فردی گفته می‌شود که یک دستاورد و پژوهش علمی را به صورت مقاله نوشتاری ارائه می‌نماید.
 • نویسنده مسئول مقاله: فردی است که مقاله را از لحاظ علمی، انسجام و هماهنگی بین بخش‌های مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهد همچنین وظیفه مکاتبه با نشریات، پیگیری روند، رفع اصلاحات و تأیید نهایی مقاله را نیز بر عهده دارد.
 • ویراستار ادبی: فردی است که مطابق شیوه‌نامه ابلاغی مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه به ویرایش محتوایی یا ادبی یا صوری (فنی) و یا تلفیقی متون مبادرت می‌نماید.
 • صفحه‌آرایی: فردی است که مطابق شیوه‌نامه ابلاغی مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه، به حروف‌نگاری و صفحه‌آرایی کتاب‌ها یا نشریات مبادرت می‌نماید.
 • نمونه خوان (مصحح): فردی است که با مطابقت متن حروف‌نگاری شده با دست‌نوشت اثر یا تطبیق یک نمونۀ حروف‌نگاری شده با نمونۀ قبلی و غلط‌گیری آن، تا تحصیل نمونۀ نهایی، به اصلاح یا تصحیح متن حروف‌نگاری می‌پردازد.
 • نسخه الکترونیکی نشریه: تمامی آثاری است که با فناوری رایانه‌ای قابلیت انتشار دارند و به صورت الکترونیک در دسترس‌اند. منابع ناپیوسته و منابع برخط (آنلاین) از این جمله‌اند. این گونه منابع نسخه چاپی ندارند و در شبکه اینترنت یا در قالب نوارهای آموزشی صوتی و تصویری، لوح فشرده تهیه و عرضه می‌شوند.
 • نسخه چاپی نشریه: نشریه‌ای که از طریق و با نشان دانشگاه، شمارۀ ترتیب و درج عبارت «انتشارات دانشگاه جامع امام حسین(علیه‌السلام)» چاپ شده است.
 • نسخه نمونه نشریه: نشریه‌ای که که پس از انجام ویراستاری، صفحه آرایی به صورت نسخه چاپی تهیه می‌شود تا اشکالات احتمالی برطرف و تأیید نهایی را از مدیر مسئول به‌منظور چاپ با تعداد بیشتر از یک نسخه را اخذ نماید.
 • نسخه نهایی نشریه: نشریه‌ای که که پس از چاپ نسخه نمونه، نمونه‌‌خوانی و اعمال اصلاحات نهایی به صورت نسخه چاپی تهیه می‌شود این نسخه تأیید نهایی را از مدیر مسئول اخذ نموده و با تعداد بیشتر از یک نسخه، چاپ شده است.
 • نمایه‌سازی: یکی از مهم‌ترین روش‌های نگهداری و حفظ نسخه الکترونیکی یافته‌های علمی و پژوهش به شماره می‌آید و به‌واسطه آن عموم مردم می‌تواند در راستاری اهداف پژوهشی خود به آنها دسترسی و استفاده نمایند.
 • سامانه نشریات دانشگاه: به بستری گفته می‌شود که بر روی سامانه دانشگاه ایجاد و تمامی نشریات دانشگاه در آن قرار داده می‌شوند.
 • پروانه انتشار و چاپ نشریات: یک سند تک برگ بوده که توسط کمیسیون مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر و مجوز فعالیت و انتشار محتوا را به آن رسانه می‌دهد و با توجه به نوع و دوره انتشار برای تمامی نشریات، پروانه مذکور پس از انتشار و یا چاپ نهایی حداقل 2 شماره نشریه توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه از وزارت ارشاد اخذ و در سامانه نشریه درج می‌گردد.
 • شماره استاندارد بین‌المللی پیایند (شاپا): یک شماره یکتا 8 رقمی است که توسط سازمان اسناد و مدارک کشور صادر و به منظور تمیز قرار دادن مشخصات و محتوای نشریات از یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. شماره استاندارد بین‌المللی پیایند به دو صورت شاپا-الکترونیکی برای نشریاتی که نسخه الکترونیکی منتشر می‌نمایند و شاپای چاپی برای نشریاتی که نسخه چاپی منتشر می‌نمایند تولید می‌گردد و در صورتی که نشریاتی هر دو سند (الکترونیکی و چاپی) را منتشر نماید می‌تواند هر دو شاپا را اخذ نماید.
 • اعلام نیاز: سند رسمی است که توسط کاربر تهیه شده و شامل عنوان دقیق مسئله / نیاز رده و مهم‌ترین ملاحظات مدنظر کارفرما / کاربر جهت حل آن مسئله است.
 • نقشه راه: چارچوبی است که مسیر حرکت را از وضع موجود به وضع مطلوب ترسیم می‌کند.
 • طرح تفصیلی: نقشه راه میان‌مدت اعضای هیئت‌علمی و پژوهشگران دانشگاه است که برنامه عملیاتی آنان را برای مدت پنج سال پس از جذب و یا ارتقا از یک مرتبه علمی به مرتبه دیگر تعیین می‌نماید.
 • رده‌ی کاربر: منظور از رده کاربر، رده‌ی وابسته به سپاه است که ضمن انتقال مسائل، مشکلات و نیازمندی‌های علمی خود به دانشگاه از خدمات آموزشی، پژوهشی، مدیریت دانش و مشاوره تخصصی و مدیریتی آن بهره می‌گیرد.
1- اخذ مجوز انتشار نشریه در دانشگاه:
 • 1-1- دانشکده/پژوهشکده متقاضی انتشار نشریه جدید می‌بایست اعلام نیاز آن را از رده کاربر در سپاه اخذ نماید.
 • 2-1- دانشکده/پژوهشکده پس از اخذ اعلام نیاز انتشار نشریه، بر اساس پیوست شماره1 نسبت به تکمیل فرم اعطای مجوز نشریه فرم شماره 017-01(پیوست شماره2) اقدام نموده و برای بررسی به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارسال می‌نماید.
 • 3-1- معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه پس از بررسی و تأیید فرم شماره 017-01، آن را به شورای عالی پژوهش دانشگاه ارائه می نماید.
 • 4-1- درصورت تأیید فرم شماره 017-01در شورای عالی پژوهش دانشگاه که با اعضای زیر تشکیل می گردد، مراتب برای تهیه اساسنامه نشریه بر اساس فرم شماره 018-01(پیوست شماره3) به دانشکده/پژوهشکده مربوطه منعکس می گردد. در صورت عدم تأیید و امکان اصلاح، پس از بازنگری فرم شماره 017-01، مرحله 1-2 مجدد تکرار می‌گردد و درصورت عدم تأیید و عدم امکان اصلاح ، فرآیند متوقف می شود:
  • فرمانده دانشگاه(رئیس شورا)
  • معاون پژوهش و فناوری دانشگاه(دبیر شورا)
  • مدیر برنامه ریزی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
  • مدیر تبادل و نشر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
  • معاون تحقیقات، علوم و فناوری سپاه یا معاونت دانش و پژوهش سپاه(بنا به ضرورت)
  • فرمانده دانشکده/پژوهشکده مرتبط
  • مدیر تخصصی مربوطه در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
 • 5-1- دانشکده/پژوهشکده پس از تهیه اسناد زیر، نسبت به گردآوری حداقل 6 مقاله و چاپ شماره یک نشریه بر اساس پیوست شماره 4 اقدام نموده و پس از تأیید اولیه در مدیریت تبادل و نشر دانش، آن را برای بررسی به شورای پژوهش دانشگاه ارائه می نماید:
  • اساسنامه نشریه(فرم شماره 018-01)
  • فرم پذیرش عضویت در هیئت تحریریه (فرم شماره 019-01)
  • فرم مشخصات فردی و علمی ارکان نشریه (فرم شماره 020-01)
  • تبصره 1: حداقل تعداد مقاله‌های قابل چاپ در تمامی نشریات، 6 عنوان مقاله بوده به غیر از نشریات با دوره انتشار دو فصلنامه‌‌ای‌ که حداقل تعداد مقاله قابل چاپ، 12 عنوان مقاله است.
  • تبصره2: مقالات هر نشریه بایستی بر اساس قالب ویراستاری و صفحه آرایی موجود در سامانه نشریات دانشگاه تهیه و از پیوست شماره4 شیوه‌نامه حاضر تبعیت نمایند. همچنین نشریه می‌تواند خط‌مشی و خطوط کلی شیوه نگارش مقالات را توسط سردبیر پیشنهاد و با تأیید مدیریت تبادل و نشر دانشگاه برای نشریه اجرا نموده و در صفحات ابتدایی نشریه تحت عنوان «راهنمای نویسندگان» درج نماید. بدیهی است مسئولیت نظارت بر حسن انجام ویراستاری و صفحه آرایی بر عهده سردبیر نشریه است.
 • 6-1- درصورت تأیید اسناد مشروح بند 1-5 در شورای پژوهش دانشگاه که با اعضای زیر تشکیل می گردد، مراتب توسط دبیر شورا به معاون پژوهش و فناوری دانشگاه برای صدور مجوز انتشار و چاپ نشریه و صدور احکام ارکان نشریه منعکس می‌گردد. در صورت عدم تأیید و امکان اصلاح، پس از بازنگری، مرحله 1-5 مجدد تکرار می‌گردد و درصورت عدم تأیید و عدم امکان اصلاح ، فرآیند متوقف می شود:
  • معاون پژوهش و فناوری(رئیس شورا)
  • مدیر تبادل و نشر دانش معاونت پژوهش و فناوری(دبیر شورا)
  • معاونین تربیتی و علمی دانشکده‌ها/پژوهشکده‌ها/ مراکز مستقل دانشگاه
  • نماینده معاونت‌های ستادی دانشگاه
  • نماینده حفاظت اطلاعات دانشگاه
  • نماینده حوزه نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه
  • مدیران معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
 • 7-1- معاونت پژوهش و فناوری پس از تأیید اسناد در شورای پژوهش دانشگاه بر اساس بند 1-6، نسبت به صدور مجوز انتشار، چاپ نشریه و صدور احکام ارکان نشریه اقدام می نماید.
  • تبصره 3: به‌منظور اعطای مجوز انتشار نشریه بایستی تمامی مشخصات شناسنامه‌ای نشریه از قبیل عنوان، دوره انتشار، گستره توزیع، نوع و زبان اصلی نشریه به‌همراه گرایش و زمینه تخصصی، اعضاء پیشنهادی برای ارکان نشریه و لزوم انتشار نشریه در فرم اعطای مجوز انتشار نشریه جدید آورده شده باشند.
  • تبصره 4: در اساسنامه نشریه بایستی مشخصات؛ اهداف؛ محورهای موضوعی؛ تابعیت سازمانی؛ اسامی و مشخصات ارکان؛ ساختار و شکل نشریه؛ منابع مالی ذکر شده باشند.
 • 8-1- پس از انجام مرحله 1-7، معاونت پژوهش و فناوری نسبت به اخذ سامانه نشریه از فاوای دانشگاه اقدام می نماید.
  • تبصره5: دانشکده/پژوهشکده موظف است نسبت به اخذ استعلام حفاظت و ایمنی برای وبسایت نشریه بر اساس فرم درخواست صدور مجوز پایگاه اینترنتی/اینترانتی (فرم شماره 021-01) اقدام نموده و پس از ایجاد سامانه، تمامی مشخصات، اهداف موضوعی، ارکان، اطلاعات اولیه و مورد نیاز را در سامانه نشریه با نظارت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه پیاده‌سازی نماید.
  • تبصره 6: تمامی روند دریافت مقاله، آماده‌سازی، انتشار و چاپ مقالات بایستی با سامانه نشریه انجام شود همچنین بایستی فعالیت‌ها در سامانه نشریه ثبت گردد به‌طوری‌که تمامی ارکان نشریه در سامانه پس از ایجاد، ثبت نام و با نقش و حساب کاربری خود اقدام به فعالیت نمایند.
  • تبصره 7: درصورت نیاز و درخواست مدیرمسئول نشریه دارای طبقه‌بندی محرمانه و تأیید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه توسط معاونت فاوا، یک سامانه در بستر داخلی سپاه به‌منظور دریافت مقالات نشریه ایجاد می‌گردد.
  • تبصره 8: نظر به نظارت مستمر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و در صورت غیرفعال بودن نشریه‌، با طرح موضوع در شورای پژوهش دانشگاه سامانه نشریه مذکور از سامانه نشریات دانشگاه خارج می‌شود.
  • تبصره 9: معاونت فاوا دانشگاه نباید هیچگونه بستر و سامانه‌ای را بدون تأیید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه از سامانه نشریات دانشگاه حذف و یا اضافه نماید.
 • 9-1- معاونت پژوهش و فناوری پس از انتشار و یا چاپ نهایی حداقل یک شماره نشریه، نسبت به اخذ پروانه انتشار و چاپ نشریه از وزارت ارشاد و همچنین اخذ شاپا از کتابخانه ملی اقدام می نماید.
  • تبصره 10: دانشکده/ پژوهشکده می‌بایست درصورت نیاز، تمامی مدارک و اسناد برای اخذ پروانه انتشار و چاپ را در اختیار معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه قرار دهند. همچنین اصل سند پروانه انتشار و چاپ پس از صدور تمامی نشریات در معاونت پژوهش نگهداری می‌گردد.
  • تبصره 12: مسئولیت انتشار و چاپ نشریات بر عهده مدیر مسئول است. همچنین در صورتی که مدیر مسئول نشریه‌ای تغییر یابد بایستی فرمانده دانشکده/پژوهشکده، مراتب را کتبا به منظور تغییر مدیر مسئول در سامانه وزارت ارشاد به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اطلاع دهد.
  • تبصره13: پروانه انتشار و چاپ برای نشریات داخلی دارای طبقه‌بندی محرمانه اخذ نمی‌گردد و تنها مجوز انتشار و چاپ صادره از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کفایت می‌نماید.
  • تبصره14: پروانه انتشار و چاپ برای نشریات داخلی دارای طبقه‌بندی عادی، تنها در صورت درخواست مدیر مسئول نشریه و تایید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اخذ می‌گردد.
  • تبصره15: دریافت شاپا نشریه دانشگاه جامع امام حسین(علیه‌السلام) از سازمان اسناد، بر عهده معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه است و دانشکده/پژوهشکده می‌بایست تمامی مدارک و اسناد را درصورت نیاز در اختیار معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه قرار دهد.
  • تبصره16: شاپا برای نشریات داخلی دارای طبقه‌بندی محرمانه اخذ نمی‌گردد.
 • 10-1- پس از انتشار منظم نشریه به مدت یک سال(چهار شماره برای فصلنامه و دو شماره برای دوفصلنامه)، معاونت پژوهش و فناوری نسبت به اخذ رتبه علمی از سامانه وزارت عتف اقدام می نماید.
  • تبصره 17: تمامی نشریاتی که توسط کمیسیون نشریات علمی وزارت عتف تایید گردند، درجه علمی را کسب نموده و رتبه‌ای با سطوح «الف»، «ب»، «ج» و «د» هر ساله پس از ارزیابی به آن‌ها اطلاق می‌گردد همچنین درصورتی که نشریه‌ای در پایگاه‌های معتبر بین‌المللی همچون DOAJ, Scupos نمایه‌سازی گردد رتبه علمی بین‌المللی به آن اختصاص می‌یابد.
  • تبصره 18: درجه علمی تنها برای نشریات تخصصی با طبقه‌بندی عادی و دوره انتشار فصلنامه و یا دو فصلنامه اخذ می‌گردد.
  • تبصره 19: نشریات علمی و یا نشریاتی که در حال اخذ درجه علمی هستند می‌بایست تابع قوانین و ابلاغیات کمیسیون نشریات علمی وزارت عتف (پیوست شماره8) و آخرین ضوابط ابلاغی شورای عالی پژوهش دانشگاه باشند.
  • تبصره 21: دانشکده/پژوهشکده می‌تواند برای ارتقای درجه علمی نشریه خود با انجمن‌های علمی، تفاهم‌نامه همکاری را منعقد نماید.
  • تبصره 22: چنانچه نشریه علمی‌، 2 سال پیاپی در ارزیابی نشریات علمی وزارت عتف رتبه علمی «د» را کسب نماید، درجه علمی آن توسط وزارت عتف لغو می‌گردد که مدیر مسئول نشریه بایستی به این موضوع توجه و موانع پیشرفت و ارتقاء درجه علمی نشریه را رفع نمایند.