آمار

تعداد نشریات39
تعداد شماره‌ها1,152
تعداد مقالات8,333
تعداد مشاهده مقاله6,161,256
تعداد دریافت فایل اصل مقاله3,394,717

1.

بارگذاری انفجاری مکرر روی ورق‌های مستطیلی تقویت شده با خط جوش: بررسی تجربی و مدلسازی با شبکه عصبی GMDH

دوره 18، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 15-35
منصور به تاج؛ هاشم بابایی؛ توحید میرزابابای مستوفی

2.

بررسی تجربی و تحلیل رگرسیونی شکل‌دهی آزاد و با قالب ورق‌های فلزی دایره‌ای با انفجار مخلوط گاز

دوره 17، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 85-99
توحید میرزابابای مستوفی؛ مصطفی سیاح بادخور؛ هاشم بابایی

3.

بررسی تجربی و عددی تغییرشکل پلاستیک ورق‌های مستطیلی تحت بارگذاری هیدرودینامیکی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1396
هاشم بابایی؛ توحید میرزابابای مستوفی میرزابابای مستوفی؛ ابوالفضل درویزه؛ مجیدعلی طاولی

4.

پیش بینی جابجایی مرکز جرم ورق مثلثی با استفاده از آنالیز ابعادی

دوره 18، شماره 4، دی 1401، صفحه 17-27
مجتبی حقگو؛ هاشم بابایی؛ توحید میرزابابای مستوفی

5.

تغییر شکل پلاستیک ورق‌های چندلایه فلزی هم‌جنس و غیر هم‌جنس با چگالی سطحی ثابت تحت بارگذاری دفعی مکرر

دوره 18، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 137-159
مجتبی ضیاء شمامی؛ هاشم بابایی؛ توحید میرزابابای مستوفی؛ حسین خدارحمی

6.

رفتار ورق‌های چهارگوش تحت بار دفعی: تحلیل ابعادی

دوره 16، شماره 4، دی 1399، صفحه 85-99
توحید میرزا بابای مستوفی؛ مصطفی سیاح بادخور؛ هاشم بابایی

7.

شبیه‌سازی عددی پروفیل تغییرشکل ورق مثلثی تحت انفجار مخلوط گازی

دوره 19، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-15
مجتبی حقگو؛ هاشم بابایی؛ توحید میرزابابای مستوفی

8.

مدل سازی تحلیلی تغییر شکل ورق مثلثی تحت انفجار مخلوط گازها

دوره 18، شماره 3، مهر 1401، صفحه 41-52
مجتبی حقگو؛ هاشم بابایی؛ توحید میرزابابای مستوفی